Varasto loppu

Lean - Tehoa ja laatua strategiseen johtamiseen

Kari Tuominen

44,00 
ISBN

9789522202918

Kirjailija

Kari Tuominen

Kustantaja

Readme.fi

Julkaisukuukausi

syyskuu 2010

Sivumäärä

130

Paino 180 g
Mitat 210 × 147 × 8 mm

Avaa kansikuva painoa varten

Esittely

Yritys on havainnut merkittävät parannustarpeet läpimenoajoissa, laadussa ja toiminnan luotettavuudessa. Se on käynnistänyt useita eri lean-kehittämishankkeita tarpeellisten parannusten aikaansaamiseksi. Se on käynnistänyt tuotteiden kehittämisen samanaikaisesti tuotantojärjestelmän kehittämisen kanssa. Tuotantojärjestelmään on aikaansaatu virtaus ja imu. On kehitetty järjestystä ja siisteyttä ja hukkaa poistettu järjestelmällisin menetelmin. Lean ei ole kuitenkaan itseisarvo, vaan sen on tuettava yrityksen päivittäistä toimintaa ja pitkän aikavälin tavoitteita. Yrityksen on tunnettava missionsa, visionsa, arvonsa, eettiset periaatteensa sekä strategiansa ja tavoitteensa, joihin se pyrkii. Strategiset tavoitteet ja suunnitelmat luovat pohjan lean-periaatteiden kehittämisohjelmalle. Ilman niitä ohjelma jää tyhjän päälle. Tässä kirjassa havainnollistetaan strategisen suunnitteluprosessin merkitystä kilpailuetujen kehittämiselle ja menestymiselle. Kirjassa kuvataan erään yrityksen strategiatyön eteneminen siten kuin yrityksessä tehtiin ennen ja miten se tehdään nykyisin. Omassa organisaatiossanne voitte yhdessä arvioida omia strategisen johtamisen periaatteita ja verrata niitä kirjan esimerkkeihin. Kirja liittyy teokseen: LEAN – kohti täydellisyyttä sekä sen lean-mallin kohtaan: Strateginen johtaminen.